กระทรวง/หน่วยงานในส่วนกลาง
 
จังหวัด
ส่วนราชการ/หน่วยงานในจังหวัด
อำเภอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถาบันการศึกษา
.:: ภาพข่าวกิจกรรม ::.

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ออกเยี่ยมเยียนประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันฉัตรมงคล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดจุดรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
จากแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดงาน " วันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดแพร่
ประจำปี 2558 "

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ประกอบพิธีพระราชทาน
ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่จังหวัดแพร่

 
 
.
 
 
 Untitled Document
.:: หนังสือแจ้งเวียน ถึงส่วนราชการ ::.
 Untitled Document
.:: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ::.

Untitled Document
 .:: ข่าวท้องถิ่น ::.
.
.:: คำถามที่พบบ่อย FAQ ::.
  Q : หากเว็บไซต์จังหวัดแพร่เกิดเหตุขัดข้อง จะสามารถเข้าใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ในการออกเลขหนังสือ หรือ รับ - ส่ง หนังสือราชการ อย่างไรค่ะ
A : ให้เปิด Web Browser เช่น Internet Explorer,Google Chrome
หรือ FireFox แล้วพิมพ์ http://123.242.181.2/neof ที่ช่อง Address bar
  Q : สอบถามเรื่องวิธีการนำเข้าข้อมูล 45 กลุ่มเรื่อง 32 ตัวชี้วัดค่ะ
A : ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งานระบบฯได้ที่นี่ค่ะ < คลิก >
  Q : ต้องการใช้งานระบบ e-office จะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างค่ะ
A : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , ชื่อตำแหน่ง ส่งมาที่สำนักงานจังหวัดแพร่
หลังจากได้รับรหัสผ่านแล้วจึงสามารถดาว์นโหลดคู่มือการใช้งานในระบบได้
 
:: สรุปข่าวสื่อมวลชนประจำวัน ::
    
   
   
Untitled Document
 
เว็บไซต์จังหวัดแพร่
 

 

 
 
 
หน้าหลัก | บรรยายสรุปจังหวัด | แหล่งท่องเที่ยว | การเดินทาง | แผนที่ | ที่พัก | ร้านอาหาร | OTOP | ข่าวประกวดราคา                

จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัดแพร่ ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่               
โทร. 0-5453-1671 โทรสาร 0-5451-1278 : e-mail: phrae_poc@moi.go.th          
การปฏิเสธความรับผิดชอบ(Disclaimer)
Copyright 2008 www.phrae.go.th : Phrae Province : All rights reserved..
Copyright 2008 www.phrae.go.th : Phrae Province : All rights reserved.