เวลา  :: ยินดีต้อนรับ..เข้าสู่จังหวัดแพร่ :: Welcom To Phrae ::

รถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีบริการรถไฟจากกรุงเทพฯไปยังอ.เด่นชัยทุกวัน จากนั้นต้องต่อรถประจำทางเข้าตัวเมืองแพร่ ซึ่งอยู่ห่างจากเด่นชัยประมาณ ๒๐ กิโลเมตร สอบถามรายละเอียดได้ที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. ๑๖๙๐, ๐ ๒๒๒๓ ๗๐๑๐, ๐ ๒๒๒๓ ๗๐๒๐ หรือ www.srt.or.th
ตารางเดินรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทย
เส้นทางเชียงใหม่-เด่นชัย-กรุงเทพฯ
ประเภทรถ
เวลาสถานีต้นทาง(เชียงใหม่)
เวลาสถานีปลายทาง(เด่นชัย)
ด่วนพิเศษ
20:30
00:21
ด่วนพิเศษ
08:30
12:20
ด่วนพิเศษ
16:45
21:12
เร็ว
06:55
11:17
เร็ว
21:30
02:30
ด่วน
17:50
22:15
ด่วน
16:00
20:27
ท้องถิ่น(นครสวรรค์)
8:10
13:25

***เวลาถึงสถานีปลายทางดังกล่าวเป็นเวลาที่ออกจากแพร่-ไปกรุงเทพ
เส้นทางกรุงเทพ-เด่นชัย
ประเภทรถ
เวลาสถานีต้นทาง(กรุงเทพ่)
เวลาสถานีปลายทาง(เด่นชัย)
ด่วนพิเศษ
18:00
02:20
ด่วนพิเศษ
19:28
03:12
เร็ว
06:00
16:26
เร็ว
20:10
05:55
เร็ว
14:30
05:56
เร็ว
07:00
17:15

*** เวลา ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามควมเหมาะสม