เวลา  :: ยินดีต้อนรับ..เข้าสู่จังหวัดแพร่ :: Welcom To Phrae ::

 
ตารางเดินรถของบริษัทขนส่ง จำกัด (999) แพร่ - กรุงเทพฯ
ประเภทรถ
ค่าโดยสาร (บาท)
ระยะทาง (กม.)
ระยะเวลา (ชม.)
เวลาจากแพร่
เวลาปลายทางกรุงเทพฯ
ป2
278
555
8.30
10:00
18:30 * สุโขทัย-กำแพงเพชร
ป1
319
555
8.00
10:00
18:00
ป2
248
555
7.50
11:00
18:50
VIP
495
555
8.00
11:00
19:00
ป1
319
555
8.00
11:45
19:45
ป1
319
555
8.00
12:20
20:20
ป2
248
555
8.00
18:30
02:30
VIP
495
555
8.00
20:30
04:30
VIP
495
555
8.00
20:45
04:45
ป1
319
555
8.00
20:45
04:45
ป2
145
555
6.45
22:15
05:00 * พิษณุโลก-นครสววรค
 ตารางเดินรถของบริษัทนครชัยทัวร์ แพร่-โคราช
ผ่าน: อุตรดิตถ์ - พิษณุโลก - สากเหล็ก - เขาทราย - ตากฟ้า - โคกสำโรง - ม่วงค่อม - สีคิ้ว - โคราช
ประเภทรถ
เวลาจากแพร่
เวลาปลายทาง โคราช
ปรับอากาศชั้น 1
9:50
12:00
ปรับอากาศชั้น 2
14:40
23:50
ปรับอากาศชั้น 1
16:40
01:50
ปรับอากาศชั้น 1
18:55
04:00
ปรับอากาศชั้น 1
20:55
06:00
VIP
22:25
07:10

ตารางเดินรถของบริษัทแพร่ทัวร์ แพร่-กรุงเทพฯ (มีออกทุกวัน)
เวลาจากแพร่
เวลาปลายทาง กรุงเทพ
20:30
04:30
21:00
05:00

*** ข้อมูล ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามควมเหมาะสม