เวลา  :: ยินดีต้อนรับ..เข้าสู่จังหวัดแพร่ :: Welcom To Phrae ::

ทางบก มีทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงจังหวัด ทาง ร.พ.ช. และทางลำรองบนคันคลองชลประทาน สามารถติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง เช่น น่าน อุตรดิตถ์ ลำปาง พะเยา เชียงราย เชียงใหม่ สุโขทัย ได้สะดวก และรวดเร็ว และมีเส้นทางภายในจังหวัดเชื่อมติดต่อระหว่างอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน โดยเส้นทางติดต่อระหว่างอำเภอจะเป็นถนนราดยาง และเส้นทางระหว่างอำเภอกับตำบล หรือหมู่บ้านส่วนใหญ่จะเป็นถนนลาดยาง
ทางหลวงที่สำคัญมีดังนี้

              - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 (ถนนยันตรกิจโกศล) ไปทางทิศเหนือเส้นทางสายนี้เชื่อมจังหวัดแพร่กับจังหวัดน่าน ระยะทาง 122         กิโลเมตร
              - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ไปทางทิศใต้ เชื่อมระหว่างจังหวัดแพร่กับอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ระยะทาง 122 กิโลเมตร และสามารถเดินทางไปจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดสุโขทัยได้
              - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 103 เชื่อมระหว่างอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่กับอำเภองาว จังหวัดลำปาง ระยะทาง 81 กิโลเมตร และสามารถเดินทางต่อไปจังหวัดลำปาง จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย
              - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 เส้นทางสายนี้เชื่อมระหว่างอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่กับจังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะทาง 51 กิโลเมตร
              - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 และ 103 เชื่อมระหว่างจัหวัดแพร่กับจังหวัดลำปาง ระยะทาง 115 กิโลเม
ตร
สามารถเดินทางต่อไปจังหวัดเชียงใหม่ได้โดย

ทางรถไฟ มีขบวนรถไฟวิ่งผ่านจังหวัดแพร่ที่อำเภอเด่นชัย มีระยะทางจากอำเภอ
เด่นชัยถึงกรุงเทพฯ 550 กม. และอำเภอเด่นชัยถึงจังหวัดเชียงใหม่ 217 กม. สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 054-613260


รถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถโดยสารประจำทางทั้งรถธรรมดา และปรับอากาศบริการ สอบถามรายละเอียดได้ที่สถานีเดินรถสายเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 ขนส่งหมอชิต จากตัวจังหวัดแพร่มีรถประจำทางไปจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ พิษณุโลก สุโขทัย ลำปาง ลำพูน น่าน เชียงใหม่ เชียงราย เป็นต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถานีเดินรถโดยสารประจำทางจังหวัดแพร่ ถนนยันตรกิจโกศล
โทร. (054) 511800