เข้าสู่หน้าหลัก
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู้...จังหวัดแพร่...

หม้อฮ่อมไม้สัก..ถิ่นรักพระลอ..
ช่อแฮศรีเมือง...ลือเลื่องแพะเมืองผี...
คนแพร่นั้ใจงาม...


ซึ่งทางจังหวัดจะได้ให้บริการข้อมูลการท่องเที่ยว

- ข้อมูลเกี่ยวกับงานเทศกาลและประเพณี
- ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่
  - ข้อมูลสถานที่พักโรงแรมในแต่ละอำเภอ
 - ข้อมูลร้านอาหารของแต่ละอำเภอ........
  - ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของกินของฝากของแพร่่

รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ ที่น่าสนใจที่น่าสนใจ
...

เข้าสู่หน้าหลัก