ข้อมูลทั่วไปจังหวัดแพร่
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
สภาพทั่วไป
ประชากร
การเมือง
การปกครอง
 
ข้อมูลทั่วไป
 

ตราประจำำ์จังหวัดแพร่

                   ตราประจำจังหวัดแพร่เป็นรูปม้ายืน และโบราณสถาน  ที่สำคัญของจังหวัดแพร่ ก็คือ พระธาตุช่อแฮประกอบอยู่บนหลังม้า
 
จังหวัดแพร่ ใช้อักษรย่อว่า " พร "
 
คำขวัญของจังหวัดแพร่
หม้อห้อมไม้สัก   ถิ่นรักพระลอ   ช่อแฮศรีเมือง   ลือเลื่องแพะเมืองผี    คนแพร่นี้ใจงาม
 
ธงประจำจังหวัดแพร่
ดอกไม้ประจำจังหวัดแพร่ ชื่อดอกไม้ ยมหิน
  ชื่อสามัญ  Almond-wood, Chickrassy Chittagong-wood
  ชื่อวิทยาศาสตร์   Chukrasia velutina Roem.
  วงศ์  MELIACEAE 
  ลักษณะทั่วไป
 เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ผลัดใบแต่ผลิใบใหม่เร็วเรือนยอดเป็นพุ่มรูปกรวยต่ำ เปลือกสีน้ำตาลคล้ำสีเทาหรือเทาปนดำแตกเป็นร่องลึกตามยาวของลำต้น ใบเป็นใบประกอบออกเยื้องกันเล็กน้อย แผ่นใบรูปดาบ ท้องใบมีขนนุ่ม หลังใบเกลี้ยง ดอกขนาดเล็ก สีเขียวแกมเหลือง ออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง ออกดอกระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์
  การขยายพันธุ์  โดยการเพาะเมล็ด
  สภาพที่เหมาะสม  เป็นไม้กลางแจ้ง เจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินทุกชนิด ต้องการน้ำและความชุ่มชื้นปานกลาง
  ถิ่นกำเนิด  ป่าเบญจพรรณแล้งและชื้นทั่วไป 
เพลงประจำจังหวัดแพร่
   " เพลงเวียงโกศัย "

    เมืองแพร่สวรรค์ของลานนาไทย
   ชื่อเวียงโกศัยแต่ครั้งโบราณกาลก่อน
   สวยเอยงามแท้เมืองแพร่นคร
   สมดั่งเป็นเมืองอมร ถิ่นสถานตํานานพระลอ
   เย็นฉํ่าด้วยสายนํ้ายมไหลมา
   จากแนวเนินผา พืชพรรณธัญญาชูช่อ
   แสนเพลินซ่านซึ้งเพลงซึงเสียงซอ
   เอื้องดอยเจ้างามละออ แกว่งช่อใบไหวเอน เล่นลม
   โกศัยราตรีมีมนต์ขลัง คืนนี้เราเคยนั่ง ชื่นเชยยอดชู้คู่ชม
   หวานลํ้าจํานรรจ์ ช่างเสกสรรถ้อยคําคารม
   ปานประหนึ่งนํ้าผึ้งผสม เคล้าสายลมแสงเดือนเพื่อนใจ
   ยามจากไปแล้วมิแคล้วคํานึง ด้วยความคิดถึงซาบซึ้งมิมีลืมได้
   เหมือนดังต้องมนต์เข้าดลฤทัย ฝังจําติดตรึงหัวใจ เวียงโกศัยฉันไม่เคยลืม