ข้อมูลทั่วไป
 

ตราประจำำ์จังหวัดแพร่

                   ตราประจำจังหวัดแพร่เป็นรูปม้ายืน และโบราณสถาน  ที่สำคัญของจังหวัดแพร่ ก็คือ พระธาตุช่อแฮประกอบอยู่บนหลังม้า
 
จังหวัดแพร่ ใช้อักษรย่อว่า " พร "
 
คำขวัญของจังหวัดแพร่
หม้อห้อมไม้สัก   ถิ่นรักพระลอ   ช่อแฮศรีเมือง   ลือเลื่องแพะเมืองผี    คนแพร่นี้ใจงาม
 
ธงประจำจังหวัดแพร่
ดอกไม้ประจำจังหวัดแพร่ ชื่อดอกไม้ ยมหิน
  ชื่อสามัญ  Almond-wood, Chickrassy Chittagong-wood
  ชื่อวิทยาศาสตร์   Chukrasia velutina Roem.
  วงศ์  MELIACEAE 
  ลักษณะทั่วไป
 เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ผลัดใบแต่ผลิใบใหม่เร็วเรือนยอดเป็นพุ่มรูปกรวยต่ำ เปลือกสีน้ำตาลคล้ำสีเทาหรือเทาปนดำแตกเป็นร่องลึกตามยาวของลำต้น ใบเป็นใบประกอบออกเยื้องกันเล็กน้อย แผ่นใบรูปดาบ ท้องใบมีขนนุ่ม หลังใบเกลี้ยง ดอกขนาดเล็ก สีเขียวแกมเหลือง ออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง ออกดอกระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์
  การขยายพันธุ์  โดยการเพาะเมล็ด
  สภาพที่เหมาะสม  เป็นไม้กลางแจ้ง เจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินทุกชนิด ต้องการน้ำและความชุ่มชื้นปานกลาง
  ถิ่นกำเนิด  ป่าเบญจพรรณแล้งและชื้นทั่วไป 
เพลงประจำจังหวัดแพร่
   " เพลงเวียงโกศัย "

    เมืองแพร่สวรรค์ของลานนาไทย
   ชื่อเวียงโกศัยแต่ครั้งโบราณกาลก่อน
   สวยเอยงามแท้เมืองแพร่นคร
   สมดั่งเป็นเมืองอมร ถิ่นสถานตํานานพระลอ
   เย็นฉํ่าด้วยสายนํ้ายมไหลมา
   จากแนวเนินผา พืชพรรณธัญญาชูช่อ
   แสนเพลินซ่านซึ้งเพลงซึงเสียงซอ
   เอื้องดอยเจ้างามละออ แกว่งช่อใบไหวเอน เล่นลม
   โกศัยราตรีมีมนต์ขลัง คืนนี้เราเคยนั่ง ชื่นเชยยอดชู้คู่ชม
   หวานลํ้าจํานรรจ์ ช่างเสกสรรถ้อยคําคารม
   ปานประหนึ่งนํ้าผึ้งผสม เคล้าสายลมแสงเดือนเพื่อนใจ
   ยามจากไปแล้วมิแคล้วคํานึง ด้วยความคิดถึงซาบซึ้งมิมีลืมได้
   เหมือนดังต้องมนต์เข้าดลฤทัย ฝังจําติดตรึงหัวใจ เวียงโกศัยฉันไม่เคยลืม
 
 
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดแพร่
ศาลากลางจังหวัดแพร่ ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่
โทร. 0-5451-1411 e-mail: phrae_poc@moi.go.th