ข่าวท้องถิ่น/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
 
 


สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่ตรวจสอบกรณีนายจ้างหักเงินสมทบลูกจ้าง ประกันตน

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่ ส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าไปตรวจสอบกรณีนายจ้างหักเงินสมทบของลูกจ้างประกันตน แล้วไม่นำส่งสำนักงานประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่ ได้จัดส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ประกันสังคมเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่ที่มีการแจ้งเข้ามา ในกรณีข้อร้องเรียนนายจ้างหักเงินสมทบของลูกจ้างผู้ประกันตน แล้วไม่นำส่งสำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่ เมื่อลูกจ้างไปขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกับสำนักงานประกันสังคมแล้ว เป็นเหตุให้ไม่สามารถรับเงินได้ มีเป็นจำนวนมาก ทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อหลายครั้ง
ทางด้าน นายสามารถ วิกัยกุล ประกันสังคมจังหวัดแพร่ กล่าวว่า หากพบว่านายจ้าง ไม่มีการชำระเงินตามระยะเวลาที่กำหนด นายจ้างจะต้องจ่ายเงินสมทบย้อนหลังให้กับสำนักงานประกันสังคม
นอกจากนายจ้างจะเสียเงินเพิ่มโดยไม่จำเป็นแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อลูกจ้าง ผู้ประกันตนอีกด้วย โดยลูกจ้างผู้ประกันตน จะไม่สามารถขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนจากประกันสังคมได้ หากมีการส่ง เงินสมทบไม่ครบตามเงื่อนไขระยะเวลาขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนในแต่ละกรณี จะทำให้ลูกจ้างผู้ประกันตนเสียสิทธิไปทั้งๆ ที่ไม่ควรจะเสีย/.
 
     
 
0