แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

10 กันยายน 2555

พระธาตุถิ่นแถนหลวง

image
เลขที่1 หมู่ที่3 ต.บ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่ ห่างจากตัวเมืองแพร่ประมาณ 12 กิโลเมตร ตั้งอยู่ทางหลวงหมายเลข 1101 แยกร่องฟอง-บ้านถิ่น เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงชนบท
ตามตำนานกล่าวว่า เจ้าฟ้าหอคำหลวงรุ่งเรืองเชียงรุ้งหรือพญาเจียง แห่ง แผ่นดินถิ่นไทยลื้อสิบสองปันนาได้ขยายอำนาจและอาณาเขต มายังดินแดนล้านนา พระองค์ได้ลงมายังเมืองพลหรือเมืองแพร่ ทรงทำพิธีคล้องช้างป่าที่มีมากมายอยู่ในเขตแดนของแพร่และน่าน จำนวน 500 เชือกทำพิธีที่ดอยเด่นนางฟ้าซึ่งปัจจุบันคือที่ตั้งของ พระธาตุนั่นเอง


ข้อมูลจาก http://www.thaitambon.com


อ่านต่อ
10 กันยายน 2555

พระธาตุศรีชุม

image

บริเวณที่ตั้งวัดศรีชุม แต่เดิมนั้นคงเป็นไม้สักที่มีความร่มเย็น และอุดมสมบูรณ์ มีฤๅษีจำนวน ๕ ตน บำเพ็ญตบะ อยู่ที่แห่งนี้ ฤๅษีได้ใช้ความรู้ด้านยาสมุนไพรช่วยรักษาชาวบ้านที่เจ็บป่วย โดยไม่หวังผลตอบแทน ต่อมาบ้านเมืองเจริญขึ้นประชาชน ชาวเมืองได้ตั้งบ้านเรือนเยอะขึ้นทำให้บริเวณแห่งนี้ไม่เหมาะ

อ่านต่อ
10 กันยายน 2555

พระธาตุหัวข่วง

image

วัดหัวข่วง คาดว่าสร้างขึ้นในสมัย พ่อขุนหลวงพล เมื่อท่าน อพยพ มาจากเมืองสิบสิงปันนา (น่านเจ้า) ทางตอนใต้ของ จีน ท่าน ลงมาตั้งที่ บริเวณ อำเภอร้องกวาง แต่ก็ พบว่ามี ผู้ปกครองอยู่แล้ว คือ เจ้าวงพระถางเฒ่า จึง ย้ายมาบริเวณ อำเภอเมืองแพร่ เมื่อท่านมาสร้างชุมชน ใน บริเวณ ลุ่มน้ำยมแล้ว ท่านแม่ของ พ่อขุนหลวงพล ท่านเป็น คนที่รักเด็ก มาก ให้เด็กๆ มาเรียนหนังสือ แล้ว หาที่บริเวณ ที่เป็น ข่วง หรือแปล ว่าที่ลานกว้าง สร้างวัดหัวข่วง เอาไว้ ก่อนหน้านั้น ท่านได้สร้าง วัดหลวงไว้ ก่อนด้วย
( วัดหลวง คือ บริเวณ หน้า ศาลเาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ ในปัจจุบัน) ที่ตั้งวัด อยู่ที่ตำบลในเวียง อำเภอเมือง 
อ่านต่อ
10 กันยายน 2555

พระธาตุขวยปู

image

ที่อยู่ :หมู่4 บ้านแม่ป้าก ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
รายละเอียด :  ตามตำนานกล่าวว่า เมื่อครั้งที่พระโพธิสัตว์ เกิดมาเป็นปูคำ (ปูทองคำ) ได้เลี้ยงดูแม่ที่แก่เฒ่าด้วยความกตัญญู จนกระทั่งแม่ตาย ปูคำจึงออกจากถ้ำ โดยตัดสินใจจะเดินทางไปยังหนองแส เมืองหลวงของอาณาจักรน่านเจ้า จึงบ่ายหน้าออกไปทางทิศตะวันออก ปูคำระลึกถึงแม่ที่ตายจึงเจาะด้นดินที่บริเวณนั้นให้เป็นขวย (เนิน) แล้วอธิษฐานว่า ขอให้บริเวณนี้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งก็คือบริเวณพระธาตุปัจจุบัน


ข้อมูลจาก http://www.wiangkosai.com


อ่านต่อ
10 กันยายน 2555

พระธาตุพระกัปป์

image


แต่ก่อนกิจกรรมทางศาสนาของชาวบ้านตำบลแม่สิน-ค้างใจจะต้องเดินทางไปบ้านสบป้าก หรือไม่ก็วัดแม่เกิ๋งซึ่งทั้งสองวัดมีระยะห่างจาหมู่บ้านมากกว่า 3 กิโลเมตร จนชุมชนเติบโตขึ้นชาวบ้านจึงนำเรื่องการสร้างวัดไปปรึกษา กับท่านครูบาสมจิตรเจ้าอาวาสวัดแสล่งซึ่งท่านก็ได้ตกลงให้คำปรึกษา เรื่องการสร้างวัด และเริ่มสร้างวัดเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2518 โดยให้ชื่อว่าวัดพระกัปป์ ปัจจุบันยังเป็นที่พักของพระสงฆ์
อ่านต่อ